Pomóż nam pomagać innym :-)

  Jak? Kliknij...

Sprawozdanie finansowe za rok 2009 PDF Drukuj Email

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA

„Ku Dobrej Nadziei” za 2009 rok

Stowarzyszenie „Ku Dobrej Nadziei”, jako organizacja posiadająca status organizacji pożytku publicznego, nie prowadząca działalności gospodarczej – ma obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego zgodnie z §3 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.11.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 137, poz. 1539).

Elementami sprawozdania finansowego są:

  • bilans
  • rachunek wyników
  • informacja dodatkowa

Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia.

ZŁOŻENIE- Zgodnie z przepisami art. 52 ustawy o rachunkowości oraz art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w dniu 12.03.2010 r. złożone zostało sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia oraz deklaracje podatkowe: CIT-8, CIT-8/O, CIT- D we właściwym Urzędzie Skarbowym.

PUBLIKACJA- Zgodnie z przepisem art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie- Stowarzyszenie „Ku Dobrej Nadziei” jako organizacja posiadająca status organizacji pożytku publicznego nie prowadząca działalności gospodarczej – powinna zgłosić roczne sprawozdanie finansowe na oficjalnych stronach Internetowych Ministerstwa Polityki Społecznej w części tematycznej „Organizacje Pozarządowe”.

Znowelizowana podstawa prawna- ustalenia powzięte przez Przedstawicieli Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Polityki Społecznej oraz Centrum Obsługi KPRM na spotkaniu, które odbyło się w dniu 6 lipca 2005 r.

 Publikacja została dokonana zgodnie z niniejszymi przepisami w dniu 25.03.2010 r.

BILANS

 Bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 10358,18 zł. (w roku ubiegłym- 5037,48 zł)

RACHUNEK WYNIKÓW

 Rachunek wyników za 2009 rok stanowi kwotę (wielkość dodatnią): 10358,18 (w roku ubiegłym 4164,16 zł)

RACHUNEK WYNIKÓW- omówienie

PRZYCHODY

Stowarzyszenie uzyskało w 2009 roku z działalności przychody na kwotę 198316,84 zł (w roku ubiegłym 93822,15 zł), w tym:

Wyszczególnienie

Przychody za rok obrotowy

2009

Przychody działalności statutowej:

 

1. dotacja Urzędu Miasta nr 1/2009

2. dotacja z PUW Białystok nr B/1/2009

3. dotacja z Urzędu Miasta nr EKS.IX.3026-1-75/09

4. dotacja z MIPS B/091/ORG/2009

5. dotacja Urzędu Miasta nr 10/5/2009

6. darowizny od osób prywatnych

7. darowizny od Kościołów i firm

8. darowizny 1% podatku

9. przychody z Urzędu Pracy

   ( wynagrodzenie poborowego)

 

 

21000,00

9550,00

3500,00

84000,00

2550,00

48134,72

17175,96

5658,20

 

2581,33

Zysk z roku 2008

4164,16

Przychody finansowe (odsetki na rachunku bankowym)

2,47

Przychody ogółem

198316,84

Dotacje rozliczone zostały bez zastrzeżeń.

 

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA

 Koszty działalności Stowarzyszenia w roku obrotowym 2009 wyniosły 187958,66 zł (w roku ubiegłym 89657,99 zł), w tym:

Wyszczególnienie

Koszty za rok obrotowy

2009

Koszty realizacji zadań statutowych:

 

1. projekt nr 1/2009

2. projekt nr B/1/2009

3. projekt nr EKS.IX.3026-1-75/09

4. projekt nr B/091/ORG/2009

5. projekt nr 10/5/2009

6. rozliczenie darowizn rzeczowych

 

 

21000,00

9550,00

3500,00

84000,00

2550,00

5279,56

Koszty ogólnoadministracyjne:

 

1. zużycie materiałów i energii

2. usługi obce

3. wynagrodzenia (pokryte z kosztów projektów)

    - wynagrodzenia pozostałe

4. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

    (pokryte z projektów)

   - pozostałe

5. pozostałe koszty rodzajowe

 

 

10480,66

19051,59

28606,02

2826,33

                           

1648,98

413,69

29306,70

Koszty finansowe (odsetki ujemne)

0,13

Koszty ogółem

187958,66

 

ZOBOWIĄZANIA

 Stowarzyszenie na koniec 2009 roku nie wykazało żadnych zobowiązań.

 

 Sprawozdanie sporządzone przez

Skarbnika Stowarzyszenia

Katarzynę Zbieć

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

130x50

Numer konta

Multibank

17 1140 2017 0000 4302 1281 5256

 

Dane do przelewów zagranicznych:

BRE BANK S.A.

RETAIL BANKING

Al. Piłsudskiego 3, 90-368 Łódź

POLAND

IBAN:  PL 17 1140 2017 0000 4302 1281 5256

BIC (SWIFT):  BREXPLPWMUL

Przekaż 1% podatku

Advertisement

Online

Statystyka

gości: 250807